Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Τροπολογία Γεροβασίλη: Ανατροπές στην Κινητικότητα – Παράταση Αποσπάσεων

22/3/2018
Ριζικές μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) επιφέρει τροπολογία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κας Γεροβασίλη, που κατετέθη στη Βουλή την 20η/3/2018.

Ειδικότερα :

1) Δεν θα απαιτείται η προηγούμενη έκδοση νέου Οργανισμού κατόπιν αξιολόγησης δομών, για να συμμετάσχει ένας φορέας στο ΕΣΚ.

Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική ανατροπή στις ισχύουσες προϋποθέσεις, η οποία αναμένεται να διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες συμμετοχής ΟΤΑ στο ΕΣΚ ως φορέων υποδοχής υπαλλήλων.
Αντί της προηγούμενης έκδοσης Οργανισμού σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα οριζόμενα στην παρ.1 του αρ.4 του ν.4440/2016, θα αρκεί αιτιολογημένη Έκθεση του Φορέα, η οποία θα εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό και θα βεβαιώνει ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

2) Επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η άρνηση/κωλυσιεργία των φορέων προέλευσης να δώσουν βεβαιώσεις για τους υπό μετάταξη/απόσπαση υπαλλήλους.
Συγκεκριμένα, τροποποιήσεις που περιέχει η τροπολογία στοχεύουν στην άρση του πρακτικού εμποδίου που είχε ανακύψει, με φορείς προέλευσης να μην δίδουν τα απαραίτητα δεδομένα/βεβαιώσεις από τους φακέλους των υπό μετάταξη/απόσπαση υπαλλήλων, προκειμένου έτσι να αποτρέψουν τη μετακίνησή τους.
Η τροπολογία εισάγει τεκμήριο πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ.2, 3 και 4 του αρ.4 του ν.4440/2016.
Επιπλέον, η αίτηση του υπαλλήλου θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, με την ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων να επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

3) Τίθεται ανώτατο όριο φορέων για τις θέσεις των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση προτίμησης.


4) Καθορίζονται σαφέστερες προθεσμίες και βήματα για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης/απόσπασης.

5) Εισάγεται δυνατότητα παράτασης έως 31 Δεκεμβρίου 2018 των αποσπάσεων που θα έληγαν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, στις 15 Απριλίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην τροπολογία.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνεπάγεται ανακούφιση για πολλούς υπαλλήλους, αλλά και φορείς, η λειτουργία των οποίων την 15η/4/18 θα διαταρασσόταν με ενδεχομένως απρόβλεπτες πρακτικές συνέπειες.

6) Δίδεται δυνατότητα μετάταξης των νυν αποσπασμένων στους φορείς όπου υπηρετούν, βάσει των ειδικότερα οριζόμενων.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία ΔΕΝ αγγίζει το μείζον - για τους Αιρετούς - θέμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, που είναι κατ’ αυτούς η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού χωρίς να προηγείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
Επιπλέον, η τροπολογία ΔΕΝ τροποποιεί το γεγονός ότι στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ συμμετέχει μόνον ως απλός παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, χωρίς δηλαδή να μπορεί θεσμικά να επηρεάσει τα όσα αποφασίζονται για τη στελέχωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.