Τετ, 17 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Τροπολογία αφαιρεί αρμοδιότητα από τις Περιφέρειες και τη δίνει σε Υπουργείο

24/1/2022

Με την παρ.2 Τροπολογίας που κατέθεσε η Κυβέρνηση και ψηφίζεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, αφαιρείται αρμοδιότητα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (συγκεκριμένα από τις Περιφέρειες) και αποδίδεται σε Υπουργείο (στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης &  Ασύλου).

Υπογραμμίζεται ότι την Τροπολογία συνυπογράφει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (συγκεκριμένα ο αρμόδιος επί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αναπληρωτής Υπ.Εσ. Στέλιος Πέτσας).

 

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα, για μια ακόμη φορά, την πλήρη αντίθεση λόγων και έργων όσον αφορά την στρατηγική της Κυβέρνησης επί των αρμοδιοτήτων. Προεκλογικά και συνεχώς από το 2019 μέχρι σήμερα υπόσχονται τη μεγάλη μεταρρύθμιση αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων προς ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης. 

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στις 19 Ιανουαρίου, ο Μάκης Βορίδης ρητόρευε στη Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής για την απόδοση αρμοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ (αρχής γενομένης από αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων) και λίγες μέρες μετά νομοθετούν στην αντίστροφη κατεύθυνση !

 

Επί του συγκεκριμένου λοιπόν, η παρ.2 του άρθρου μόνου της Τροπολογίας αφορά την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων οδοποιίας, όταν τα έργα οδοποιίας αποτελούν συνοδά έργα για τις δομές της παρ.4 του αρ.8 και του αρ.10 του ν.4375/2016 [ δηλαδή έργα οδοποιίας για τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), τις Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) ].

Μέχρι σήμερα, η αρμοδιότητα ανήκε στις Περιφέρειες βάσει του αρ.2 «Αρμόδια Υπηρεσία» της αριθμ. 170613/2013 ΚΥΑ, όπου προβλεπόταν ότι:  «Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της παρούσας που κατατάσσονται στην υποομάδα “Έργα οδοποιίας” της 1ης ομάδας “Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών” του παραρτήματος Ι της Y.A. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει, αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας». 

Αυτή την αρμοδιότητα η Τροπολογία τη δίνει στο Υπουργείο, ειδικά όταν αφορά έργα οδοποιίας για τις προαναφερθείσες δομές.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση της Τροπολογίας επιχειρηματολογεί ως προς το γιατί δεν αποτελεί «τοπική υπόθεση», αλλά αποστολή του Κράτους. Όσα γράφει, όμως, αναφέρονται γενικότερα την κατασκευή των δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας, όχι το συγκεκριμένο θέμα που είναι η έκδοση των πράξεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των εν λόγω συνοδών έργων οδοποιίας.

Αναλυτικότερα, η αριθμ. 202/117/21.1.2022 Τροπολογία