Πεμ, 21 Ιαν 2021
Αρχική  > Δήμοι

Τρία εκατομμύρια σε 3 Δήμους για πληγέντες φυσικών καταστροφών

3/12/2020

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου (83640/2.12.2020), επιχορηγήθηκαν Δήμοι για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.  Είχε προηγηθεί Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, για αύξηση του προϋπολογισμού του Υπ. Εσωτερικών.

 

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 2.986.000,00 € στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμά και Ληξουρίου, αποκλειστικά και μόνο για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων της αρίθμ. 33862/6.52019 ΚΥΑ, στο πλαίσιο του ν.δ. 57/1973, σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών,

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων οφείλουν να προσκομίσουν στο ΥΠΕΣ, εντός 3μήνου από την έκδοση της Απόφασης, απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους, καθώς και καταστάσεις ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης με το ονοματεπώνυμό τους.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης οφείλουν να το επιστρέψουν στον Κρατικό προϋπολογισμό μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ποσό για κάθε Δήμο και την αιτιολογία απόδοσής του:

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

1

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πλημμύρα 17 & 18/9/2020 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής

2.500.000,00 €

2

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Πλημμύρα 17 & 18/9/2020 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες

321.000,00 €

3

ΠΑΛΑΜΑ

Πλημμύρα 17 & 18/9/2020 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής

165.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.986.000,00 €