Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Την αυστηρή τήρηση του νόμου για την προβολή τους με αφίσες και φυλλάδια ζητά από τα κόμματα ο Δήμος Αθηναίων

8/5/2023
Να εφαρμοστεί στο ακέραιο ο νόμος σχετικά με την τοποθέτηση προεκλογικών περιπτέρων στο δημόσιο χώρο της πόλης, την ρίψη φυλλαδίων και την ανάρτηση πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής ζητά από τα πολιτικά κόμματα η δημοτική αρχή της Αθήνας.Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις Εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμοστεί στο ακέραιο η παρ. 1 του αρ. 18 του Π.Δ. 15/2022, και ιδιαιτέρα η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, όπως και η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών για την προσωπική προβολή των υποψηφίων, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να παραμείνει η Αθήνα καθαρή από αφισορύπανση αλλά και από τη ρύπανση των προεκλογικών φυλλαδίων.Εξάλλου, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη παραχωρήσει ατελώς κοινόχρηστους χώρους για εγκατάσταση προεκλογικών περιπτέρων, καθώς και 450 στέγαστρα στάσεων στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων είναι υποχρεωμένες από τον ισχύοντα οργανισμό καθαριότητας, καθώς και από το νόμο, να απομακρύνουν τις παράνομα τοποθετημένες αφίσες και τις χωρίς αδειοδότηση από τον Δήμο κατασκευές και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2022, προβλέπει επιβολή χρηματικών προστίμων για την αυθαίρετη ρύπανση της πόλης.