Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τηλεδιασκέψεις ΟΤΑ: ΚΥΑ για ηλεκτρονική καταγραφή των Συνεδριάσεων

7/5/2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Κ.Πιερρακάκη, Π.Θεοδωρικάκου και Θ.Σκυλακάκη, που αφορά τις τηλεδιασκέψεις συλλογικών οργάνων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1704/6.5.2020).

Με αυτήν τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ, η οποία είχε δημοσιευθεί την 13η Μαρτίου (θυμηθείτε εδώ).

 

Η νέα Απόφαση εκδόθηκε, όπως αναφέρει στα σημεία 6 και 7, λαμβάνοντας υπόψη:

- “Την ανάγκη κάλυψης των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και των Περιφερειακών Συμβουλίων, τα πρακτικά τωνοποίων καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 1 και 2 του ν.3463/2006 και στο άρθρο 170 παρ. 1 και 2 του ν.3852/2010.

- Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και των Περιφερειακών Συμβουλίων, και άλλων συλλογικών οργάνων, χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους. ”

 

Ειδικότερα, οι Υπουργοί πρόσθεσαν νέα παράγραφο 10 στο άρθρο 3 που ορίζει τα κάτωθι:

10. Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, δύναται να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική ευθύνη των Φορέωντου Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.

 Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων.

 

Το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται ΕΔΩ