Παρ, 09 Ιουν 2023
Αρχική  > Δήμοι

Τι θα συζητήσουν σήμερα οι Αιρετοί στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ

27/1/2022

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ  μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Είναι βέβαιον ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών με το χάος που συνόδευσε τη χιονόπτωση της “Ελπίδας”, θα απασχολήσουν την προ ημερησίας συζήτηση, ακριβώς όπως και πέρυσι με τη “Μήδεια”.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία, τη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα και με rapid test, την Προκήρυξη 13Κ/2021 για τους 1.468 μόνιμους διορισμούς στην Αυτοδιοίκηση, την κατανομή των ΚΑΠ 2022 και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε αναλυτικά κατωτέρω.

 

Αναλυτικότερα λοιπόν, στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γεώργιος Σταμάτης, για να παρουσιάσει «τη Νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και του Σχεδίου Δράσης 2021-2030»  .

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Ενημέρωση Προέδρου.

2) Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη στις 18 Ιανουαρίου 2022.

3) Συζήτηση επί του Νομοσχεδίου  «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2017», του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Εισηγητές:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ / κ. Δ. Καλογερόπουλος, Πρόεδρος ΕΣΠΑ

 

4) Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2022 στους Δήμους της Χώρας.

Εισηγητής:  κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ.

 

5) Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητές:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ / κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 

6) Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α.

Εισηγητές:  κ. Μ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΤΑ / κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ

 

7) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα έσοδα του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Εισηγητές:  κ. Δ. Κάρναβος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 

8) Πρόταση τροποποίησης αρ.30 του ν.4830/2021 (Περιφραγμένα πάρκα σκύλων).

Εισηγητές:  κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ, κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 

9) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατανομή ειδικών κατηγοριών θέσεων στην Προκήρυξη 13Κ/2021. 

Εισηγητής:  κ. Κ. Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου

 

10) Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 

11) Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ.

Εισηγητής: κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

 

12) Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 ΚΥΑ “Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)”» (Β΄ 2332).

Εισηγητής: κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

 

13) Συνέχιση και διεύρυνση του Προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο “ΕΣΤΙΑ” – έργο “REACT”.

Εισηγητής: κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

 

14) Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα και με rapid test.

Εισηγητής:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 

15) Ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

16) Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

17) Πακέτο μέτρων για τα Σχολικά Κυλικεία που πλήττονται από την πανδημία του covid-19.

Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

18) Συμπλήρωση μελών των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ.

Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

19) Αποδοχή δωρεάς stand στο πλαίσιο της Έκθεσης VERDE-TEC 2022 / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

20) Έγκριση δαπάνης για στήριξη του Ζωγράφειου Λυκείου.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

21) Αίτημα συνδιοργάνωσης του 10ου Regional Growth Conference 2022 (RGC), Πάτρα Ιούνιος 2022.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

22) Αίτημα συνδιοργάνωσης του Συνεδρίου «Αυτοκίνηση και Εναλλακτική Προοπτική 2022» με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), Ζάππειο Μέγαρο 4 Μαΐου 2022.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

23) Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΚΕΔΕ στο 5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.), 12 Φεβρουαρίου 2022.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

24) Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην ανέγερση μιας δομής δημόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας στην Αϊτή, στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της χώρας στον Αγώνα της Ελλάδας για την Απελευθέρωση το 1821.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

25) Χορήγηση αιγίδας στο Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας «Veria Greek Gastronomy», Βέροια 28-29 Μαΐου 2022.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

26) Χορήγηση αιγίδας στην Έκθεση Attica Green Expo, Μετρό Συντάγματος 3 & 4 Ιουνίου 2022.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

27) Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο: «Υποστήριξη των ΟΤΑ και δημιουργία μηχανισμού άμεσης απόκρισης της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων».

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

28) Επικαιροποίηση της  αριθμ. 372/10.9.2021 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μελέτης για την παροχή υλικοτεχνικής Υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην υλοποίηση θεματικών και ετήσιων συνεδρίων καθώς και λοιπών εκδηλώσεων».

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

29) Επικαιροποίηση της αριθμ. 373/10.9.2021 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση όρων Διακήρυξης για την παροχή υλικοτεχνικής Υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην υλοποίηση θεματικών και ετήσιων συνεδρίων καθώς και λοιπών εκδηλώσεων».

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

30) Έγκριση Πρωτογενών Αιτημάτων έτους 2022.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

31) Αποδοχές Προσφορών.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

32) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.