Σαβ, 18 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τι ψάχνει ο ΥΠΕΣ στις Αναρρωτικές Άδειες – Προθεσμία για στοιχεία 6 μηνών

15/1/2020

Επείγουσα Εγκύκλιο με αντικείμενο τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία των αναρρωτικών αδειών, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών την 14η Ιανουαρίου, θέτοντας προθεσμία στους Φορείς να του αποστείλουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020, αναλυτικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το ζήτημα αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς η Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ καλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

 

Ειδικότερα, ο Π.Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακόμη και πολύμηνων, κατά την αποστολή από τις Διευθύνσεις Προσωπικού στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση γνωματεύσεων και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους κατ’ εφαρμογή του αρ.56 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.Γι’ αυτό, τονίζει ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει « να μεριμνούν για την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες κατά περίπτωση υγειονομικές επιτροπές ».

 

Ιδίως όμως, προχωρά στη συλλογή στοιχείων « για να διαπιστωθούν οι ενδεχόμενες αιτίες καθυστέρησης έγκρισης χορήγησης αναρρωτικών αδειών». Η συλλογή δεδομένων από το Υπουργείο θα γίνεται ανά περίοδο έξι μηνών και θα περιλαμβάνει:

« -τα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών που έχουν υποβληθεί κατά το τελευταίο 6μηνο και χρήζουν παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές,

-τις ημερομηνίες υποβολής των αιτημάτων,

-την ημερομηνία παραπομπής κάθε αιτήματος στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή,

-την ημερομηνία εξέτασης κάθε αιτήματος από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή

-την ημερομηνία ενημέρωσης της οικείας Υπηρεσίας για την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής. »

Ειδικά για την πρώτη ενημέρωση του ΥΠΕΣ, τα δεδομένα θα πρέπει να αποσταλούν « μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020 για τη χρονική περίοδο από 1/7/2019 έως 31/12/ 2019 ».

Υπογραμμίζουμε ότι, βάσει του Πίνακα της Εγκυκλίου, η ενημέρωση αποστέλλεται « χωρίς ονοματεπώνυμο υπαλλήλου ».

 

Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός υπενθυμίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο των παρ. 1 και 2 του αρ.56 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.  Οι ίδιοι οι υπάλληλοι, σε περίπτωση ασθένειας τους, έχουν υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους, ήτοι εντός επτά ημερών από την απουσία τους λόγω ασθένειας, η ενημέρωση δε περί αδυναμίας του υπαλλήλου προσέλευσης στην υπηρεσία λόγω ασθένειας, πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα.  Οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου στη συνέχεια οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να είναι σε θέση να επεξεργαστούν εντός ευλόγου χρόνου τις σχετικές αιτήσεις και να προβούν στις δέουσες ενέργειες.

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/οικ.2098/14.1.2020 Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ