Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Τι ισχύει για τα επιδόματα μητρότητας στις Έμμισθες Δικηγόρους των ΟΤΑ

13/1/2022

Εγκύκλιο με οδηγίες αναφορικά με τα «επιδόματα κυοφορίας και λοχείας σε έμμισθες δικηγόρους κατ’ εφαρμογή του αρ.83 του ν.4826/2021» εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Από αυτοδιοικητικής οπτικής, εστιάζουμε πρωτίστως στο εξής απόσπασμα από την Ενότητα Γ’ της Εγκυκλίου, όπου γίνεται ρητή διευκρίνιση και για τους ΟΤΑ:

 

« (…) Καλυπτόμενα δικαιούχα πρόσωπα της παρ.11 του αρ.32 του ν.4387/2016 και όσων παρακάτω αναφέρονται σχετικά με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για την χορήγηση επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις έμμισθες δικηγόρους είναι μόνο οι έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών).

Και τούτο, διότι στις έμμισθες δικηγόρους που απασχολούνται σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές από τον εντολέα τους κατά την διάρκεια της αποχής τους από την έμμισθη απασχόλησή τους λόγω μητρότητας και χορηγούνται σε αυτές όλες οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικές άδειες (βλ. υπ’ αριθ. 292/2002 γνωμοδότηση Ολομελείας Ν.Σ.Κ., υπ’ αριθ. πρωτ. 44340/23.05.2008 έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης και υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/14346/29.05.2008 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών). (…) »

 

Αναλυτικές πληροφορίες στην αριθμ. 80000/1821/440/10.1.2022 Εγκύκλιο