Τρι, 15 Οκτ 2019
Αρχική  > Το βήμα του Αιρετού

Θεμιστοκλής Θ. Ανθρακίδης,Γενικός Γραμματέας Δήμου Παιονίας

19/10/2016
Μέσα στην βαθειά ύφεση στην οποίαν έχει περιέλθει η χώρα λόγω της κορύφωσης της δημοσιονομικής εκτροπής και των κυβερνητικών παλινωδιών, ήρθαν να προστεθούν και οι επιπτώσεις μιας παγκόσμιας ανθρωπιστικής κρίσης.
Η χώρα μας βρέθηκε απροετοίμαστη για να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τις χιλιάδες των ταλαιπωρημένων θυμάτων του πολέμου που κατέφθαναν εδώ προκειμένου να μετεγκατασταθούν στη συνέχεια στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά.
Μέσα στην εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, η ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη αναζήτησε για μια ακόμη φορά μηχανισμούς απορρόφησης και ανακούφισης των ανθρώπων αυτών.
Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία που προέβλεπε την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα στην Τουρκία με βάση το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας έτσι κάθε είδος συλλογικής απέλασης δεν φαίνεται να απέδωσε τα μέγιστα είτε λόγω των πρόσφατων πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων στη γείτονα, είτε λόγω της ατολμίας και της αβελτηρίας των ελληνικών αρχών.
Οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι και οι περιφέρειες καίτοι βρίσκονται σε στενότητα πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων, έχουν υποστεί υπέρμετρη και δυσανάλογη επιβάρυνση επιδεικνύοντας παρ’ όλα αυτά υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος για την ομαλή εγκατάσταση και προσωρινή διαμονή των συνανθρώπων μας.
Παρά το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση λειτούργησε πλείστες όσες φορές με μυστικότητα και με αδιαφανείς διαδικασίες νομής των πόρων για τη διαχείριση του ζητήματος αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση και το διορισμό «ημετέρων», η τοπική αυτοδιοίκηση στάθηκε στο ύψος της προστατεύοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστευτικού είναι η ενίσχυση των δομών και των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης διότι το συγκεντρωτικό κράτος φάνηκε για μια ακόμη φορά ατελέσφορο.
Οι δήμοι εξάλλου βρίσκονται εγγύτερα στον πολίτη και γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία και τις ιδιαιτερότητες της επικράτειας τους.
Διαθέτουν επίσης ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες και έτσι μπορούν να εξυπηρετήσουν βέλτιστα την προσπάθεια για ανακούφιση των προσφύγων - μεταναστών με παράλληλη διασφάλιση τους δημοσίου συμφέροντος.
Ένα από τα πλέον σημαντικά παραδείγματα της ανεπάρκειας της κρατικής μηχανής και της ταυτόχρονα έγκαιρης και ουσιαστικής ανταπόκρισης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί η Ειδομένη.
Εκεί όπου το κράτος αδιαφόρησε, εργαλειοποίησε και ενέπαιξε τόσο τους πρόσφυγες όσο και την τοπική κοινωνία αφήνοντας τους έρμαιο των καιρικών συνθηκών και των κάθε λογής λοιμωδών ασθενειών αλλά και των επιτηδείων κερδοσκόπων επί μήνες, οι τοπικές δημοτικές και κοινωνικές δομές υπήρξαν εντυπωσιακά έτοιμες και ανθεκτικές.
Εκ των ανωτέρω λοιπόν και με δεδομένο ότι κάθε δήμος δύναται να επωμιστεί το βάρος ενός πεπερασμένου και μέγιστου αριθμού προσφύγων - μεταναστών, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να γίνει δίκαιος διαμοιρασμός του πληθυσμού αυτού σε όλη την επικράτεια.
Να δημιουργηθούν λειτουργικές και ολιγομελείς δομές φιλοξενίας και σε άλλους δήμους της χώρας με την ταυτόχρονη χρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, να αναδειχθούν οι ΟΤΑ σε αρμόδιο συντονιστή των δράσεων με ταυτόχρονο περιορισμό και εποπτεία του ρόλου των ΜΚΟ μονάχα σε συμβουλευτικό και όχι κυριαρχικό.
Να εκπονηθεί ένα συνεκτικό σχέδιο για την εκπαίδευση των νεαρών προσφυγόπουλων διότι μονάχα μέσω της παιδείας θα επέλθει η ομαλή συνύπαρξη τους με το ντόπιο πληθυσμό για όσο καιρό διαμείνουν στη χώρα μας.
Αφήνουμε για το τέλος το σημαντικότερο.
Η κρίση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για την ανάδειξη ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.
Οι μεταβολές αυτές στον κοινωνικό χάρτη μπορούν να αποτελέσουν τον έναυσμα για την αφύπνιση των κοινωνιών στην κατεύθυνση των συλλογικών δράσεων και της αμοιβαίας συνεργασίας.
Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας ως μια βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης, με δημοκρατικές αξίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να ταιριάξει την κερδοφορία με την αλληλεγγύη, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και με ταυτόχρονη χρηματοδότηση τους από ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεμιστοκλής Θ. Ανθρακίδης
Γενικός Γραμματέας Δήμου Παιονίας