Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ταμειακά Διαθέσιμα ΟΤΑ: Νέα Απόφαση με παράταση και μεταβολές

3/7/2019
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ για τη σάρωση των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημειώθηκε την 1η Ιουλίου, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικής Απόφασης του Αν.Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη (Φ.Ε.Κ. Β’ 2680/1.7.2019).

 

Η νέα Υ.Α. καταργεί την προηγούμενη του Ιανουαρίου 2019   (που είχε ξεσηκώσει θύελλα αυτοδιοικητικών αντιδράσεων), της οποίας η ισχύς είχε προσωρινά παγώσει έως την 1η Ιουλίου.

Ο Γ. Χουλιαράκης ουσιαστικά αντικαθιστά όλα τα άρθρα της καταργούμενης και ορίζει πως η νέα Απόφαση ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

 

Με απλά λόγια, το σίριαλ των ταμειακών διαθεσίμων - που ξεκίνησε με την ΠΝΠ του 2015 και συνεχίστηκε με αλλεπάλληλες προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να επέμβει στην οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ  - κλείνει με ολική αποτυχία του στο να εφαρμόσει τα αντιαυτοδιοικητικά σχέδιά του.

Η αντικατάσταση της Απόφασης και, ιδίως, η δεύτερη παράταση για τον Σεπτέμβριο, αναμφίβολα αποτελεί νίκη των αγώνων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, που – όπως αποδεικνύεται – τελικά κατάφεραν να αποτρέψουν την εφαρμογή των κυβερνητικών σχεδίων. 

Υπενθυμίζεται πως οι συλλογικές Αποφάσεις και αντιδράσεις των Αιρετών υπήρξαν σθεναρές όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε κάθε νομοθετική και κανονιστική κίνηση που επιχειρούσε να αλώσει τη διαχείριση των πόρων των ΟΤΑ.

 

Ως προς την ουσία της Απόφασης, εντοπίζουμε μεταβολές εν συγκρίσει με την προηγούμενη, οι οποίες προφανώς δεν έχουν σημασία στο παρόν χρονικό σημείο, καθώς επίκειται αλλαγή Κυβέρνησης και έως την 1η Σεπτεμβρίου (που ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος), οι νέοι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών ενδεχομένως επανεξετάσουν το περιεχόμενό της.

Για την ιστορία, αρκεί να σημειωθεί ότι στις τροποποιήσεις περιλαμβάνεται η εισαγωγή ρητών αναφορών στα διαθέσιμα που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, μείζον ζήτημα που είχε θέσει μετ’ επιτάσεως από την πρώτη στιγμή η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” στην ΚΕΔΕ.

Δείτε, για παράδειγμα, πως διαμορφώθηκε στην παρ.1 του αρ.4 η πρόβλεψη για τους πόρους των ΟΤΑ:

 

ΠΡΙΝ (Απόφαση Χουλιαράκη Ιανουάριος 2019)

Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποδίδονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.”

 

ΜΕΤΑ (Απόφαση Χουλιαράκη 5 μέρες πριν τις εκλογές)

Ειδικά τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΔΥΝΑΝΤΑΙ  ΝΑ αποδίδονται από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος  Ή  ΣΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΑΝΕΙΩΝ.”

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το συνταγματικό αυτοδιοικητικό ζήτημα περί ταμειακών διαθεσίμων πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο του μνημονιακού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ,

δηλαδή το αρ.69Α του ν.4270/2014 που νομοθετήθηκε το 2015 (με την παρ.24 του αρ.10 του ν.4337/2015), εν συνεχεία τροποποιήθηκε το 2016 (με την παρ.10 του αρ.24 του ν.4386/2016) και αντικαταστάθηκε το 2018 (με την παρ.1 του αρ.80 του ν.4549/2018  ).

Μένει να δούμε εάν η Κυβέρνηση που ο λαός θα αναδείξει στην κάλπη της Κυριακής, προχωρήσει στην αναγκαία νομοθετική τροποποίηση, σεβόμενη την Αυτοδιοίκηση, ή εάν εμμείνει στην εφαρμογή του.

 

Το πλήρες κείμενο της νέας Υπουργικής Απόφασης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ