Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Tα μέτρα που ισχύουν σε Δημόσιο και ΟΤΑ από 6 έως 22 Νοεμβρίου (ΦΕΚ)

8/11/2021

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5138/5.11.2021, ημερομηνία επανακυκλοφορίας Σάββατο 6 Νοεμβρίου) ορίστηκαν τα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα ΑΠΟ το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 ΈΩΣ ΚΑΙ τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 ».

 

Όσον αφορά ειδικά τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μέτρα ορίζονται στην Ενότητα 1 του Πίνακα στο Κεφάλαιο Β’ του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.9 της ΚΥΑ, ή β] Πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.9, ή γ] Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (pcr ή rapid test), σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.9. Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του αρ.9.  Εξαιρούνται απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και συναντήσεις εργασίας με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.9, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου.

 

Ειδικότερα, ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα της ΚΥΑ: