Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Συνδυασμοί Υποψηφίων: Έγγραφα ΥΠΕΣ για την οικονομική τους διαχείριση

22/3/2019

Δύο οικονομικά ζητήματα των συνδυασμών των υποψήφιων στις αυτοδιοικητικές εκλογές,τα οποία πρέπει να τηρηθούν κατά την προεκλογική περίοδο που ξεκινά σε ελάχιστες ημέρες (από την 26η Μαρτίου), αφορούν τα έγγραφα που απέστειλε την 20η Μαρτίου το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

Το αριθμ.20211/20.3.2019 έχει ως αντικείμενο τα Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ενημερώνει ότι οι συνδυασμοί που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.9 του ν.3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές”, στην τήρηση ειδικού βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.

Το βιβλίο εσόδων-εξόδων θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές, και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου Δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.9 του ίδιου νόμου, οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παρ.3 του αρ.2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.

« Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων,σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρ.1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. », σημειώνει το Υπουργείο.

Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, τονίζεται στο έγγραφο.

 

Το αριθμ. 20221/20.3.2019 αφορά το Α.Φ.Μ. των αυτοδιοικητικών συνδυασμών.

Το ΥΠΕΣ επισημαίνει στο Υπ.Οικ. ότι με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.8 του ν.3870/2010“Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές”, για τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προβλέπεται η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου.

Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποίααναγράφονται:

- η επωνυμία του συνδυασμού και

- το όνομα του Επικεφαλής.

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τον Επικεφαλής του συνδυασμού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως διαχειριστή (αρ.8ν.3870/2010).

Και σε αυτό, το Υπουργείο τονίζει ότι προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

 

Δείτε τα πλήρη έγγραφα επιλέγοντας το 1ο ΕΔΩ