Τετ, 24 Απρ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό έργο για την πρόληψη των απορριμμάτων στη θάλασσα

6/6/2023

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το  ευρωπαϊκό έργο Interreg Europe «CAPonLITTER Capilasing good coastal practices and improving policies to prevent marine litte – Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα» στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ως εταίρος.

Το Ευρωπαϊκό Έργο είχε στόχο την βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των απορριμμάτων που προέρχονται από τον παράκτιο τουρισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής. Επικεντρώθηκε σε βασικά κλάσματα αποβλήτων, όπως πλαστικά δοχεία τροφίμων και ποτών που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραλιών και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς των καταναλωτών, αλλά και λόγω έλλειψης κινήτρων και δομών πρόληψης, συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων. Μέσω διαπεριφερειακής διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης, διερευνήθηκαν τρόποι βελτίωσης των περιφερειακών πολιτικών και προωθήθηκαν βέλτιστες πρακτικές, ενώ παράλληλα εκπονήθηκαν 7 νέα περιφερειακά σχέδια δράσης προκειμένου να εφαρμοστούν οι πρακτικές στις οικείες περιοχές.

Συμμετείχαν  φορείς από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Γερμανία, περιοχές στις οποίες ο παράκτιος τουρισμός αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν επηρεάζεται μόνο από τα απορρίμματα των θαλασσών, αλλά μπορεί επίσης να ασκήσει σημαντική πίεση στις τοπικές υποδομές και δημιουργούν μεγάλες ποσότητες μη διαχειριζόμενων αποβλήτων.

Κατά την τελευταία συνάντηση των εταίρων, στις Βρυξέλλες,  η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια του έργου, παρουσίασε τις σχετικές με το έργο δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ στην συνάντηση συμμετείχε και η Βασιλική Μαδούλκα μέλος της ομάδα εργασίας. Το έργο CAPonLITTER, συντονίστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εντεταλμένο για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Αλεξάκη Γιώργο και υλοποιήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.