Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Συμβασιούχοι COVID: Νόμος 4821/2021 η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων

5/8/2021

Έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί πλέον το Νόμο 4821/2021, το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 29 Ιουλίου, στο οποίο ενσωματώθηκε και η Τροπολογία με τις αυτοδιοικητικές διατάξεις  .

 

Ειδικά όσον αφορά τους συμβασιούχους που προσλήφθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ειδική νομοθεσία του κορωνοϊού, σχετικό είναι το άρθρο 62 «Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του νέου Νόμου.

Υπογραμμίζουμε ότι ο Νόμος πήρε ΦΕΚ στις 31.7.2021 και η δυνατότητα παράτασης όπως τελικώς ψηφίστηκε:

- αφορά συμβάσεις που «λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021»,

- οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να παραταθούν «από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021».

 

Να σημειωθεί ότι οι λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις εκείνης της Τροπολογίας, αποτελούν πλέον τα άρθρα 57 έως και 65 του νέου Νόμου.

Για παράδειγμα, στο άρθρο 57 είναι η εξαίρεση των σχολικών καθαριστριών από τους χρονικούς περιορισμούς του άρθρου 6 του “π.δ. Παυλόπουλου”.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νέο Νόμο στο Φ.Ε.Κ. Α’ 134/31.7.2021 και κατωτέρω ειδικά το άρθρο για τους συμβασιούχους COVID: