Δευ, 23 Μαϊ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Συμβασιούχοι 2022: Παράταση έως 31/1 για τα αιτήματα Δήμων και Περιφερειών

25/1/2022

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με Εγκύκλιό του, έδωσε παράταση έως 31 Ιανουαρίου στην προθεσμία που είχε θέσει  στους Δήμους και στις Περιφέρειες (καθώς και στα ΝΠΔΔ - Συνδέσμους - Επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) για να στείλουν αιτήματα πρόσληψης συμβασιούχων για το 2022.

Η νέα προθεσμία ισχύει και για τα αιτήματα που αφορούν στις συμβάσεις μίσθωσης έργου, τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε προηγούμενη Εγκύκλιο  .

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού Πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν στο Υπουργείο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού :

- Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το αρ.57 του ν.4821/2021.

- Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων για το οποίο απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει (όλοι οι Φορείς), συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών Στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ).

- Προσωπικό για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης.

 

Αναλυτικότερα η αριθμ. 3391/2022 Εγκύκλιος της παράτασης ΕΔΩ