Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Σχολικές Καθαρίστριες: Η Κυβέρνηση κατέθεσε Τροπολογία – Σημαντική Αλλαγή

28/7/2021

Το άρθρο 1 της αριθμ. 1028/14 κυβερνητικής Τροπολογίας, που κατατέθηκε στη Βουλή χθες 27η Ιουλίου, αφορά τις προσλήψεις από τους Δήμους συμβασιούχων καθαριότητας στις σχολικές μονάδες, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

 

Με το άρθρο τροποποιείται ξανά η παρ.1 του αρ.18 του ν.3870/2010, την οποία η νυν Κυβέρνηση έχει αλλάξει με τους ν.4713/2020 και ν.4722/2020

Τώρα, οι αλλαγές είναι ιδίως νομοτεχνικές, π.χ. βελτιώνεται η διατύπωση όσον αφορά την ισχύουσα κάλυψη της δαπάνης, π.χ. επικαιροποιείται η νυν αναφορά στον 2190/1994 με τον ν.4765/2021, π.χ. μεταβατικό εδάφιο μετατρέπεται σε πάγιο κλπ.

 

Το πιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η εισαγόμενη ΕΞΑΙΡΕΣΗ από το αρ.6 του “π.δ. Παυλόπουλου”, δηλαδή από το όριο ανώτατης διάρκειας των 24 μηνών.

Συγκεκριμένα, θα ψηφιστεί ότι «οι ανωτέρω συμβάσεις ΔΕΝ υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004».

(Υπενθυμίζουμε ότι η παρ.1 του αρ.6 του π.δ. Παυλόπουλου ορίζει ότι «1. Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ` εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ` εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.»).

 

Επισημαίνεται ότι η Τροπολογία ψηφίζεται αύριο Πέμπτη 29 Ιουλίου εντός Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας και κατωτέρω ειδικά το απόσπασμα με το 1ο άρθρο: