Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Σχολικές Καθαρίστριες: Εκδόθηκε Απόφαση Βορίδη για τις προσλήψεις τους (ΦΕΚ)

29/7/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3352/«26.7.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 27.7.2021) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, με την οποία καθορίστηκε η «διαδικασία  πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
 
(Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή την Τροπολογία, με την οποία τις εξαιρεί από τους περιορισμούς του αρ.6 του “π.δ. Παυλόπουλου”, βλ. αναλυτικά εδώ  )
 
Η Απόφαση αποτελείται από εννέα άρθρα, ως εξής: 1) Αρμοδιότητα - Κατανομή θέσεων, 2) Διαδικασία πρόσληψης, 3) ΠΡΟΣΟΝΤΑ πρόσληψης, 4) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, 5) Συνδρομή περισσοτέρων του ενός κριτηρίων μοριοδότησης, 6) ΑΔΕΙΕΣ προσωπικού, 7) Λοιπές ρυθμίσεις, 8) Γενική διάταξη, 9) Έναρξη ισχύος.
 
Όσον αφορά λοιπόν τα προσόντα πρόσληψης, στο αρ.3 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με το αρ.169 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).  Δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο.
 
Για τις άδειες, το αρ.6 προβλέπει ότι το εν λόγω προσωπικό δικαιούται άδεια απουσίας κατά το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορεί να λάβει άδεια απουσίας έως 8 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ.2 του αρ.177 του ν.3584/2007.
 
Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης, ενώ κατωτέρω ειδικά το απόσπασμα για τη μοριοδότηση: