Δευ, 22 Ιουλ 2024

Σχέδιο δράσης του δήμου Θέρμης για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού

22/10/2020

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού (covid-19) στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του, εκπόνησε και ήδη υλοποιεί ο δήμος Θέρμης. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή με συντονιστή τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη και αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής Στέλιο Αποστόλου. Το σχέδιο δράσης εκπονήθηκε στη βάση του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του δημόσιου τομέα το οποίο εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Στόχος του είναι η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ιού στους εργαζόμενους του δήμου, η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας καθώς και ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.

 

Βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι:

• η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους στο δήμο.

• η διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών και δομών του δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

• η άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και η σωστή τήρηση των μέτρων, η ενημέρωση του προσωπικού και η εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

• η ενημέρωση των προέδρων και των προϊσταμένων των υπηρεσιών και των δομών των δημοτικών Νομικών Προσώπων, όλων των διευθυντών των σχολικών μονάδων του δήμου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προέδρων των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης καθώς και την παρακολούθησή τους ώστε να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό και άμεση επικοινωνία με τους συντονιστές του σχεδίου δράσης.

• η προετοιμασία, καθαριότητα, απολύμανση και ο κατάλληλος εξοπλισμός του χώρου που έχει επιλεγεί από τη διοίκηση του δήμου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο COVID 19, για τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη του σχεδίου δράσης και για την υποδοχή των εργαζομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του δήμου ή σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης λόγω ύποπτου κρούσματος.

 

Στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται επίσης αναλυτικά όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν τη διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, τη διαχείριση υπόπτου κρούσματος σε εργαζόμενο των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης ή των  Νομικών Προσώπων του, τη διαχείριση συρροής κρουσμάτων σε οργανική μονάδα του δήμου κ.ο.κ.

 

Σημειώνεται ότι για τη διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό κρουσμάτων covid-19 μεταξύ των εργαζομένων, ο δήμος Θέρμης συμβάλλεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) το οποίο πρόκειται να διενεργήσει χίλια τεστ, προγραμματισμένα, αλλά και έκτακτα, στο προσωπικό του δήμου.