Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Υπαλλήλων μαζεύει το ΥΠΕΣ – Προθεσμία 31 Ιανουαρίου

19/1/2021

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε την 18η Ιανουαρίου, για άμεσες ενέργειων των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Αφορά, μεταξύ άλλων, και τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια του ν.3528/2007 με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Τα Υπουργείο ζητά να του σταλούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, πληροφορίες για τις πειθαρχικές υποθέσεις για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου το Υπουργείο «να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα με στόχο τη βελτιστοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου».

Να σημειωθεί ότι, δεδομένου του μεταβατικού σταδίου αναφορικά με τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, εκείνα των οποίων η θητεία έληξε την 31η.12.2020, θα πρέπει να επιληφθούν της αποστολής των στοιχείων «ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της πληροφόρησης για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων».

 

Η Εγκύκλιος παρέχει τεχνικές οδηγίες για την αποστολή των απαραίτητων πληροφοριών.

Στο 1ο φύλλο του σχετικού excel με τίτλο «Στοιχεία ΠΠΣ» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με: τον αριθμό των υποθέσεων που είχαν εκδικασθεί από 1.9.2020 έως 31.12.2020 / τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31η.12.2020 / λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων / την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο / την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση / την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε α’ βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα) / την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε β’ βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)

Στο 2ο φύλλο του με τίτλο «Στοιχεία για αργία» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με: την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο  / την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση / το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα) / τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που είχαν εξεταστεί από 1.9.2020 έως 31.12.2020 / τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31.12.2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5/οικ.942/18.1.2021 Εγκυκλίου.