Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Σε ποιους Δήμους ανοίγουν 1.178 προσλήψεις συμβασιούχων

5/4/2022

Δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης συνολικά 1.178 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιεύθηκαν την 4η Απριλίου.

 

Η αριθμ. 21545/1.4.2022 Απόφαση του Μάκη Βορίδη αφορά την έγκριση πρόσληψης 711 συμβασιούχων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΟΧ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

 

Με την αριθμ.21667/1.4.2022 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η πρόσληψη 467 συμβασιούχων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες ή έως 11 σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) της Αυτοδιοίκησης, ομοίως για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

 

Μπορείτε να δείτε τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου που ανοίγουν ανά  Δήμο, στον Πίνακα που ακολουθεί: