Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Σε ΦΕΚ νέα Προκήρυξη 120 ΜΟΝΙΜΩΝ Διορισμών – Αιτήσεις έως 8 Νοεμβρίου

6/10/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 5η Οκτωβρίου η νέα Προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στον ΟΑΕΔ., σύμφωνα με το αρ.28 του ν.4765/2021.

 

Συγκεκριμένα η Προκήρυξη αφορά:

Ι] Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): 79 θέσεις κλάδου/ειδικότητας:

- ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

II] Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): 6 θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων:

- ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

- ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

III] Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): 35 θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων:

- ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός,

- ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

- ΔΕ Παιδονόμων,

- ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Μπορείτε να δείτε κάθε λεπτομέρεια για τα αναγκαία προσόντα, δικαιολογητικά, την υποβολή των Αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και γενικότερα ό,τι αφορά την Προκήρυξη, στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 49/5.10.2021 ΕΔΩ .