Σαβ, 01 Απρ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Σε ΦΕΚ η αναστολή της Απόφασης Χουλιαράκη για τα ταμειακά διαθέσιμα

26/2/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 568/22.2.2019) η αναστολή,έως την 1η Ιουλίου, της έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης για τη “σάρωση” των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε νέα Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, με την οποία τροποποίησε την προηγούμενη Απόφασή του ειδικά ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος.

 

Η αναστολή δεν αφορά μόνο τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά το σύνολο των Φορέων που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της.

Αποτελεί, όμως, αναμφίβολα κυβερνητική υπαναχώρηση που επετεύχθη μετά τη δυναμική και τεκμηριωμένη αντίδραση τόσο της ΚΕΔΕ όσο και της ΕΝΠΕ, που ανέδειξαν όλα τα συνταγματικά, νομικά, πολιτικά και δημοσιονομικά όρια που είχαν παραβιαστεί.  Η “νίκη της Αυτοδιοίκησης” είχε ανακοινωθεί ήδη από την 13η Φεβρουαρίου, μετά την κοινή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.

 

Εστιάζοντας στο περιεχόμενο της νέας Απόφασης, επισημαίνονται τα εξής:

- η αναστολή δίνεται διότι « απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για τη λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου»,

- ορίζεται ότι «η Απόφαση ισχύει από 1η Ιουλίου 2019»,

- προβλέπεται ρητά πως «οι επιμέρους προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση παρατείνονται μέχρι την 1η Ιουλίου 2019».

 

Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω κυβερνητική μετάθεση της ημερομηνίας είναι ανεξάρτητη διαδικασία από την προσφυγή στην ελληνική Δικαιοσύνη για οριστική ακύρωση της Απόφασης.Η προθεσμία δικαστικής διεκδίκησης λήγει την 24η Μαρτίου

Γι’ αυτό, όπως έχετε διαβάσει στον AIRETO, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει αποστείλει σε όλους τους Δήμους σχέδιο Αίτησης Ακύρωσης, για όσους αποφασίσουν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας εμπρόθεσμα.  Το σχέδιο περιλαμβάνει επτά μείζονος σημασίας λόγους ακύρωσης, που αφορούν ιδίως παραβίαση διατάξεων του Συντάγματος.