Παρ, 10 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Σε διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα το Ν/Σ του ΥΠΕΣ για την ψήφο των εκλογέων στο εξωτερικό

12/11/2019

Ξεκίνησε χθες 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως την 18 Νοεμβρίου η επίσημη δημόσια διαβούλευση του πολυσυζητημένου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας ».

Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 25 άρθρα και αφορά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το εθνικό δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με το Ν/Σ, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του θα είναι οι εκτός επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 ως ισχύει.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού θα είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

(α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

(β) να έχουν οι ίδιοι ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)ή οι σύζυγοί τους ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η διαπίστωση των δύο ανωτέρω κριτηρίων θα συντελείται άπαξ κατά την εγγραφή, για αόριστο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης θα γίνεται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ενστάσεις θα υποβάλλονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι εκλογείς που επιθυμούν να διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα,θα εγγράφονται με δική τους μέριμνα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Η εγγραφή θα γίνεται οποτεδήποτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ.4 του Ν/Σ (“Ειδική Εφαρμογή εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός επικρατείας”).

Η ψηφοφορία θα διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά κέντρα εξωτερικού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν/Σ.

Οι εκλογείς που θα εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού προφανώς δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής, με τη σχετική παράβαση να επισύρει κυρώσεις.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο, την Αιτιολογική Έκθεση, αλλά και να λάβετε μέρος στη διαβούλευση υποβάλλοντας τα σχόλιά σας,εδώ