Τετ, 21 Απρ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Σε 4 Δήμους 5 εκατομμύρια ευρώ για φυσικές καταστροφές (Λίστα)

6/4/2021

Τέσσερις Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 5 Απριλίου, για τη χρηματοδότηση ισάριθμων Δήμων της Χώρας με συνολικά 5.000.000,00 ευρώ « για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ».

 

Τα χρήματα προέρχονται από τη ΣΑΕ-055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου και συγκεκριμένα από το έργο που έχει εκεί ενταχθεί πριν πολλά χρόνια υπό τον τίτλο « Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας ».

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθμ. 10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο.

 

Οι Αποφάσεις εκδόθηκαν με τελική υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού και όχι της Υπηρεσιακής Γραμματέως όπως μέχρι πρότινος (θυμηθείτε γιατί: «Ο Πέτσας ανέθεσε στον Πέτσα να υπογράφει τις χρηματοδοτήσεις προς Δήμους και Περιφέρειες» εδώ  ).

 

O AIRETOS.GR συνοψίζει τα βασικά δεδομένα των Αποφάσεων στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

8.1.2021

3.3.2021

25829/2.4.2021

Δήμος

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

1.500.000,00 €

2

24.3.2021

25821/2.4.2021

Δήμος

ΣΑΜΗΣ

700.000,00 €

3

3.3.2021

25814/2.4.2021

Δήμος

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

1.200.000,00 €

4

16.12.2020

28.1.2021

10.2.2021

25802/2.4.2021

Δήμος

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

1.600.000,00 €