Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Σε 3 επιπλέον Δήμους δόθηκε από το Υπ.Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών

13/1/2022

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 41/11.1.2022, διατέθηκε η «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Oauth2.0.» σε πληροφοριακά συστήματα σειράς Φορέων του Δημοσίου Τομέα για την αυθεντικοποίηση των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν.

Μεταξύ αυτών, εντοπίζονται και τρεις Δήμοι, ως εξής:

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δήμος

Παιανίας

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Παιανίας

Ταυτοποίηση χρηστών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας. Πιο αναλυτικά θα χρησιμοποιηθεί για online πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών, online αιτήσεις και αιτήματα πολιτών.

Δήμος

Βύρωνα

Πλατφόρμα Εφαρμογής Κολυμβητηρίου Δήμου Βύρωνα

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εφαρμογής κολυμβητηρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται την εγγραφή τους στην εφαρμογή του κολυμβητηρίου του Δήμου Βύρωνα.

Δήμος Ξυλοκάστρου–

Ευρωστίνης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης. Μέσω ταυτοποίησης οι δημότες θα μπορούν να βλέπουν τις οφειλές τους ηλεκτρονικά ώστε να προχωρούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ

 

Οι Φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

 

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση βρίσκεται ΕΔΩ.