Τρι, 23 Απρ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Σε 142 Δήμους σχεδόν 1 εκατομ. για να πληρωθούν οι καθαρίστριες ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

20/7/2021
Εκδόθηκε η Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της Χώρας με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για να καλύψουν τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2021.
 
Η αριθμ. 53633/19.7.2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά συγκεκριμένα επιχορήγηση 142 Δήμων με 972.000,00 ευρώ.
Της έκδοσής της, προηγήθηκε Απόφαση του Υπ. Οικονομικών πριν περίπου δύο μήνες (στις 31 Μαΐου), με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών, σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη μεταφορά της σχετικής πίστωσης.
 
Να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση αφορά τη μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας και συγκεκριμένα 227 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στα ΔΙΕΚ και 86 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στα ΣΔΕ.
 
Ακολουθεί ο Πίνακας με τους Δήμους και το ποσό επιχορήγησης εκάστου: