Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως λειτουργούν από σήμερα οι Δημόσιες Υπηρεσίες – Νέα Εγκύκλιος

5/10/2020

Νεότερες οδηγίες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, με αποδέκτες και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών το απόγευμα της Παρασκευής.

Στην εξ.επείγουσα Εγκύκλιο του Π.Θεοδωρικάκου, παρουσιάζεται αναλυτικά ποιες από τις οδηγίες που δόθηκαν με προηγούμενες Εγκυκλίους συνεχίζουν να εφαρμόζονται και την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, ενώ προστίθενται και επιπλέον οδηγίες.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε

- τι ισχύει για την εξυπηρέτηση κοινού και την υποχρεωτική χρήση μάσκας,

- τη διαδικασία προσωρινής αναστολής λειτουργίας οργανικών μονάδων, σε περίπτωση κρούσματος κορωνοϊού,

- την εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα,

- την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως,

- τις διευκολύνσεις Υπαλλήλων,

- τα ειδικά μέτρα για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής,

- γενικές οδηγίες για την επίλυση ερωτημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως εξελίσσονται στο Νομό Αττικής, ειδικά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της περιφέρειας Αττικής:

1) Από σήμερα Δευτέρα 5.10.2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης από το Υπ.Εσωτερικών, εξακολουθεί και ισχύει το μέτρο της υποχρεωτικής παροχής εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.  Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι Υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον Φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζομένων των Υπαλλήλων που τελούν σε άδεια.

2) Εξακολουθούν και ισχύουν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες Εγκυκλίους αναφορικά με τα τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης (7 π.μ. - 15.00, 8.00 π.μ. - 16.00 και 9.00 π.μ. - 17.00) ή και για την παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης Δημόσιας Υπηρεσίας.

3) Μέχρι τις 12/10/2020:  Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Η εξυπηρέτηση του κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00 για όσες Υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων, εξυπηρετούνται κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

Ολόκληρη η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2.10.2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ