Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ψηφίζεται “Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων”

26/2/2020
Με το αρ.20 του Νομοσχεδίου  του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργείται ηλεκτρονικό “Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων”, με σκοπό την καταγραφή τους σε μία ενιαία ανοικτή βάση.

Στόχος της καταγραφήςείναι η εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η διαπίστωση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους ως Νομικών Προσώπων, καθώς και η συμμετοχή στη διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου.  Στο Μητρώο υπέχουν υποχρέωση καταγραφής τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις.  Η επιτυχής εγγραφή στο Μητρώο, κατόπιν ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων, αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής, ο οποίος αποτελεί το αναγνωριστικό γνώρισμα για τη συμμετοχή του Σωματείου ή της Ένωσης σε εθελοντικές ή μη δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων, καθώς και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς.

 

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση παραπέμπει στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα προσδιοριστεί η διαδικασία για την εγγραφή, τα δικαιολογητικά και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Μητρώου.

Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντοπίζει από το συγκεκριμένο άρθρο προκαλείται “δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του Μητρώου”.  Το ύψος της δαπάνης “εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα”.

 

Ειδικότερα, δείτε επί λέξει τι ορίζει το υπό ψήφιση αρ.20: