Σαβ, 01 Απρ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Προϋπολογισμοί Δήμων 2022: εκδόθηκε η ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτισή τους

27/7/2021

Εκδόθηκε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών για παρέχει τις αναγκαίες Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικονομικό έτος 2022.

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.77 του ν.4172/2013 ως ισχύει, η ΚΥΑ εκδίδεται «τον Ιούλιο κάθε έτους».

 

Φέτος, το σχετικό Φ.Ε.Κ. κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα (Φ.Ε.Κ. Β’ 3291/26.7.2021), ενώ της έκδοσής της προηγήθηκε η αριθμ. 269/8.7.2021 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

 

Στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι γενικές Οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, το άρθρο 2 αφορά τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου, ενώ το μείζον ενδιαφέρον εντοπίζεται στο άρθρο 3 που ορίζει τις ειδικές Οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ για το 2022.

 

Στο άρθρο 4 προβλέπεται η μετονομασία κωδικών αριθμών. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται η τροποποίηση της υποκατηγορίας εσόδων 431. 

Με το άρθρο 5 δίνονται οδηγίες για τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και στο άρθρο 6 για τη δομή του Π/Υ και τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του.

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις Οδηγίες για τον Π/Υ 2022 στο πλήρες κείμενο της ΚΥΑ.

 

Υπενθυμίζεται  ότι στην αριθμ. 2/87910/ΔΡΓΚ/7.7.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2022 είναι πλεονασματικό κατά 229 εκατομμύρια .