Τετ, 07 Δεκ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προθεσμία έως 22/11 στους Δήμους να στείλουν στοιχεία για μισθώματα κτιρίων

11/11/2021

Μέχρι την 22α Νοεμβρίου καλούνται οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων της Χώρας να στείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αναγκαία στοιχεία για το τρέχον οικονομικό έτος αναφορικά με μισθώματα κτιρίων.

 

Το Υπουργείο ζήτησε τα εν λόγω δεδομένα, προκείμενου να αποδώσει στους Δήμους έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, για την κάλυψη των μισθωμάτων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση:

α) των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την περ.16 της παρ.4 του αρ.94 της παρ.1α του αρ.95 του ν.3852/2010) και

β) των Υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί από 1.1.2011, σύμφωνα με την παρ.1α του αρ.95 του ίδιου νόμου.

 

Αναλυτικότερα στην αριθμ. 81880/9.11.2021 Εγκύκλιο και στο συνημμένο Πίνακά της .