Τρι, 27 Οκτ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Πρόσληψη 40 ατόμων στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων

2/9/2020
Την πρόσληψη σαράντα ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανακοίνωσε το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αύριο 2 και μεθαύριο 3 Σεπτεμβρίου.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας και εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Οποιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ άνευ ειδικότητας: 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 8
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 6
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 4
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 7
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ: 7