Τετ, 21 Φεβ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προληπτικός έλεγχος ΟΤΑ: Τι ξεκαθαρίζει το ΓΛΚ με Εγκύκλιό του

17/1/2019

Σε μία λιτή, αλλά απολύτως σαφή και αυστηρή Εγκύκλιο, το Υπουργείο Οικονομικών αποτύπωσε τη νέα εποχή που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2019 για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις αποκλειστικές ευθύνες των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ.

 

Η Εγκύκλιος αφορά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατάργηση που ψηφίστηκε πρώτη φορά εντός του Μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ την παραμονή Δεκαπενταύγουστου 2015, συγκεκριμένα στην Ενότητα 2.4.1. του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015)

Κατάργηση που εν συνεχεία νομοθετήθηκε με προσδιορισμό της 1/1/2019 για τους ΟΤΑ, στην παρ.10 του αρ.10 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015).   Με αυτήν η Κυβέρνηση άλλαξε το νόμο του 2014 περί δημόσιου λογιστικού (δηλ. αντικατέστησε την υπο περ.αα’ της περ.α’ του αρ.31 του ν.4270/2014).

 

Η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατ’ αρχάς υπενθυμίζει το περιεχόμενο του νόμου, ότι δηλαδή από την 1η/1/2019 η μη άσκηση προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτείνεται και στις δαπάνες των ΟΤΑ.

Σημαντική είναι η τελευταία παράγραφος του εγγράφου, όπου ξεκαθαρίζει ότι από την Πρωτοχρονιά οι Οικονομικές Υπηρεσίεςέχουν καταστεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο.Με απλά λόγια, καθιστά σαφές ότι ούτε καν δυνατότητα των ΟΤΑ να στέλνουν τα εντάλματα για προληπτικό έλεγχο δεν υπάρχει πια.

 

Υπενθυμίζεται ότι διατήρηση (ή έστω παράταση) του προληπτικού ελέγχου έχουν ζητήσει μετ’ επιτάσεως Αιρετοί και Εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ-ΟΤΑκαι η ΕΝΠΕ

Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί σε ισχύ τη μνημονιακή διάταξη.

 

Ακολουθεί η αριθμ. οικ.2/90725/0026/10.12.2018 (ΑΔΑ:6Α1ΕΗ-ΩΗΨ) Εγκύκλιος: