Πεμ, 09 Φεβ 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την κάλυψη 14 μόνιμων θέσεων εργασίας στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου

5/12/2022

Από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου ανακοινώνεται  ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 2Γ/22 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 5.124  θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού  σε Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/21 στους οποίους υπάγεται και η ΔΕΥΑΗ με 14 εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

Εδώ ολόκληρη η προκήρυξη 2Γ του ΑΣΕΠ