Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πράσινο Ταμείο: Οι 79 επιλέξιμοι Δήμοι στη νέα Πρόσκληση για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

4/10/2021

Εκδόθηκε την 1η Οκτωβρίου η αριθμ. 6730/1.10.2021 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, που αποτελεί την Β’ Πρόσκληση για «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι, οι μικροί ορεινοί Δήμοι, καθώς και οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με το αρ.2Α του ν.3852/2010. Επιπλέον, σύμφωνα με την Απόφαση 223.6/2021 του Πράσινου Ταμείου, δυνητικοί δικαιούχοι είναι και όσοι Δήμοι δεν υπέβαλαν πρόταση στην αριθμ. 7970/16.11.2020 Πρόσκληση «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», καθώς και όσοι ενταγμένοι Δήμοι της Α’ Πρόσκλησης αιτήθηκαν από 1.10.2021 έως 10.10.2021 να συμπεριληφθούν στη Β’ Πρόσκληση.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με τη νέα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000,00 € για το έτος 2021.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

 

Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει ολόκληρη την Πρόσκληση ΕΔΩ

και κατωτέρω τη Λίστα με τους επιλέξιμους Δήμους: