Δευ, 28 Νοε 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Πράσινο φως για 148 προσλήψεις συμβασιούχων στην Αυτοδιοίκηση

10/9/2021
Δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, για την έγκριση συνολικά 148 προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε 4 Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιεύθηκαν την 9η Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
 
- Με την αριθμ. 65328/8.9.2021 Απόφαση, εγκρίθηκε η πρόσληψη 129 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες, σε 2 ΝΠΔΔ Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
 
- Η αριθμ. 65300/8.9.2021 Απόφαση, αφορά την πρόσληψη 19 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 8 μήνες, σε 2 ΔΕΥΑ.
 
Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες: