Τρι, 16 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Πότε οι Προϊστάμενοι σε Δημόσιο-ΟΤΑ μπορούν να δουλεύουν εξ αποστάσεως (Εγκύκλιος)

18/1/2022

Στην έκδοση διευκρινίσεων αναφορικά με την αξιοποίηση του μέτρου της τηλεργασίας από τους Προϊσταμένους για τους εαυτούς τους, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Κατόπιν ερωτημάτων» όπως αναφέρει, έδωσε σχετική οδηγία στο πλαίσιο της 72ης εξ. επείγουσας Εγκυκλίου, που εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου.

 

Συγκεκριμένα, στην παρ.3 της Ενότητας Α’ της Εγκυκλίου, κατ’ αρχάς παραθέτει τον γενικό κανόνα του μέτρου, όπως έχει οριστεί στην ΚΥΑ του Σαββάτου  , δηλαδή πως:

« Όσον αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 17.1.2022 έως 24.1.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε Υπηρεσίας (σχετική η 70η Εγκύκλιος) ».

 

Στη συνέχεια, ειδικά για τους Προϊσταμένους το Υπουργείο υπογραμμίζει:

« Κατόπιν ερωτημάτων διευκρινίζεται ότι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία μόνο εφόσον κατά την κρίση του άμεσα προϊσταμένου εξασφαλίζεται ότι η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας ή της Υπηρεσίας. »

 

Το πλήρες κείμενο της 72ης/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.1.2022 Εγκυκλίου.