Πεμ, 25 Φεβ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Πόσες ημέρες άδεια δικαιούται ο πρόεδρος της Κοινότητας; Ερώτηση αναγνώστη

29/10/2019

 Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσες ημέρες άδεια δικαιούται ο πρόεδρος της Κοινότητας μετά την κατάργηση των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με τον νόμο Κλεισθένη. Αναφέρομαι για κοινότητες άνω των 300 κατοίκων.

Απάντηση ΑΙΡΕΤΟΥ: Σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.93 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) ως ισχύει « (...) Ειδική άδεια 60 ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και 30 ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων (...) »
- Η παρ.1 του αρ.44 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) ορίζει ότι « Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων. »
- Το αρ.3 του ν.4555/2018, στο οποίο παραπέμπει το ανωτέρω άρθρο του, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, αφορά τον ορισμό περί ορεινών  Δήμων.
Κατά την άποψή μας, εξαιτίας των ανωτέρω διατυπώσεων του Κλεισθένη, προκύπτει ζήτημα δυσερμηνείας (κοινώς δεν συνάγεται κανένα νόημα αφού, λόγω της συλλήβδην μετονομασίας σε Κοινότητες, ο Πρόεδρος Κοινότητας είναι και στις 60 και στις 30 ημέρες, ενώ με την παραπομπή στο άρθρο 3 των ορεινών χάνεται κάθε έννοια).
Στην περίπτωσή σας, επειδή η Ερέτρια ήταν Δημοτική Κοινότητα, οι πιθανότητες είναι να σας απαντηθεί πως εξακολουθείτε να υπάγεσθε στις 60 ημέρες, αλλά αυτό νομίζουμε πως αποτελεί νομικό άλμα που υπερβαίνει το ρητό περιεχόμενο του Κλεισθένη.
Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σχετικά στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στα στοιχεία επικοινωνίας της Εγκυκλίου περί λειτουργίας των Κοινοτήτων https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/proedroikoinotitonsimvouloi.pdf )

Ευχαριστούμε που επιλέγετε τον AIRETO για την ενημέρωσή σας.