Τρι, 22 Ιουν 2021
Αρχική  > Δήμοι

Ποιοι συμμετέχουν στις Δημοτικές Ομάδες για την Απογραφή σε όλη τη Χώρα (Λίστα)

11/6/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με την οποία συγκροτήθηκαν οι Δημοτικές Ομάδες Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) ανά την Ελλάδα.

 

Σημειώνεται ότι έργο της κάθε Δημοτικής Ομάδας Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) είναι η, με κάθε τρόπο, υποστήριξη, δημοσιοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της για τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας και η υποβοήθηση του έργου των οργάνων της Απογραφής (Επόπτες, Βοηθοί Επόπτες, Απογραφείς). Επίσης, θα συμβάλλουν στην ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου το οποίο αποτελεί το πλαίσιο διενέργειας της Απογραφής. Συγκεκριμένα, θα προτείνουν τη διαγραφή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, την προσθήκη τυχόν νέων εκμεταλλεύσεων και τυχόν άλλες αλλαγές.  Επιπλέον, θα συμβάλλουν στο έργο της Απογραφής με κάθε δυνατό μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια της Απογραφής στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Το έργο των Δημοτικών Ομάδων Εργασίας θα διαρκέσει από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης έως το πέρας των εργασιών συλλογής των στοιχείων της Απογραφής. Τα μέλη τους θα εργασθούν και καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας.

Υπογραμμίζεται ότι θα λάβουν ειδική αποζημίωση ανά συνεδρίαση για μέχρι 2 συνεδριάσεις, στο ύψος που έχει καθοριστεί στην Κοινή Απόφαση που ο AIRETOS.GR είχε παρουσιάσει την 1η.4.2021 εδώ  .

 

Μπορείτε, λοιπόν, να δείτε αναλυτικά τη Λίστα με τα μέλη που συμμετέχουν στις Δημοτικές Ομάδες σε όλη τη Χώρα ανά έδρα Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής, στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2440/7.6.2021 ΕΔΩ.