Τρι, 28 Μαρ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Ποιοι ψήφισαν “ναι” στους Άμισθους Αντιδημάρχους

12/10/2021

Ολοκληρώθηκε χθες 11/10 στην Ολομέλεια της Βουλής, η ψήφιση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εντός του οποίου η Κυβέρνηση είχε καταθέσει την αριθμ. 1096/86/8.10.2021 Τροπολογία με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τους Άμισθους Αντιδημάρχους.

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, και αυτή τη φορά η Ν.Δ. βρέθηκε ολομόναχη να ψηφίζει «ναι» σε διάταξη για Αντιδημάρχους που δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής

Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν ψήφισε «ναι» στη συγκεκριμένη Τροπολογία.

 

Όπως ακριβώς, δηλαδή, είχε συμβεί και το Δεκέμβριο του 2019, όταν πάλι μόνη της η ΝΔ είχε ψηφίσει το αρ.47 του ν.4647/2019, με το οποίο πρόσθεσε την παρ.7 για Άμισθους Αντιδημάρχους στο αρ.59 του Καλλικράτη (ν.3852/2010).

 

Υπενθυμίζουμε ότι (όπως ο AIRETOS.GR έχει ήδη παρουσιάσει αναλυτικά  ) με την Τροπολογία προστέθηκαν δύο εδάφια στο τέλος της εν λόγω παραγράφου της νυν Κυβέρνησης, ώστε αυτή συνολικά να διαμορφωθεί ως εξής:

 

« 7. Με την Απόφαση της παρ.5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται ΑΜΙΣΘΟΙ Αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του αριθμού των Αντιδημάρχων της παρ.2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής.

Οι ΑΜΙΣΘΟΙ Αντιδήμαρχοι ΔΕΝ δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους ΔΕΝ προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών, κατά την παρ.1 του αρ.163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες Δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, μπορούν να ορίζονται ΕΩΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΆΜΙΣΘΟΙ Αντιδήμαρχοι, ΠΛΕΟΝ τον οριζομένων στο α’, β’ και γ’ εδάφιο της παρούσας ειδικά για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών.

Η ισχύς της Απόφασης ορισμού των ανωτέρω Αντιδημάρχων παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της Απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. »