Πεμ, 23 Σεπ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Ποιοι 6 Δήμοι εισπράττουν 7,2 εκατομ. ως αντισταθμιστικά οφέλη

29/6/2021

Δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή συνολικά 7.264.318,95 ευρώ, σε έξι Δήμους ως αντισταθμιστικά οφέλη, δημοσιεύθηκαν την 28η Ιουνίου.

Συγκεκριμένα:

 

Ι] Με την αριθμ. 47912/28.6.2021 Υ.Α., κατανέμεται ποσό ύψους 4.710.762,60 ευρώ στους δικαιούχους Δήμους της περ.β της παρ.3 του αρ.10 του ν.4404/2016, ως έκτακτο αντισταθμιστικό όφελος της λιμενικής και εμπορευματικής δραστηριότητας της ΟΛΠ Α.Ε. για το έτος 2020, ως ακολούθως:

1) Δήμος Πειραιώς, ποσοστό 49 % : 2.308.273,67 ευρώ

2) Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ποσοστό 20 % : 942.152,52 ευρώ

3) Δήμος Περάματος, ποσοστό 27 % : 1.271.905,90 ευρώ

4) Δήμος Σαλαμίνος, ποσοστό 4 % : 188.430,50 ευρώ

 

ΙΙ] Με την αριθμ. 47922/28.6.2021 Υ.Α., κατανέμουμε ποσό ύψους 2.553.556,35 ευρώ στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ως αντισταθμιστικό όφελος από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε» για το έτος 2020, ως εξής:

1) Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 1.276.778,17 ευρώ

2) Δήμος Θεσσαλονίκης: 1.276.778,18 ευρώ

 

Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

 

Επισημαίνεται ότι της έκδοσης των ανωτέρω Υ.Α., προηγήθηκε η έκδοση Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπ. Εσωτερικών.