Σαβ, 02 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ποια κόμματα ψήφισαν την ηλεκτρονική ψηφοφορία Δημόσιων και Δημοτικών Υπαλλήλων

9/11/2020

Νόμο του Κράτους αποτελεί πλέον η δυνατότητα να διεξάγονται μέσω ηλεκτρονική ψηφοφορίας οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση αποτελεί πλέον την παρ.2 του αρ.75 του νόμου 4745/2020, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 214/6.11.2020 (ημερομηνία κυκλοφορίας 7.11.2020) και ορίζει το εξής:

« 2. Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και του ν.3852/2010, δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα. Με την ως άνω Απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες. »

 

Υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο νέο άρθρο συμπεριλαμβανόταν στην αριθμ. 548/43/4.11.2020 Τροπολογία  της Κυβέρνησης, η οποία κατετέθη εκπρόθεσμα, τη νύχτα της παραμονής ψήφισης του Ν/Σ στις 21:40 μ.μ., περιελάμβανε σωρεία λοιπών αυτοδιοικητικών διατάξεων και ψηφίστηκε θετικά μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και κανένα άλλο πολιτικό κόμμα.

Συγκεκριμένα, τα κόμματα ψήφισαν ως εξής:

- ΝΔ: ναι

- ΣΥΡΙΖΑ: όχι

- Κίνημα Αλλαγής: παρών

- ΚΚΕ: όχι

- Ελληνική Λύση: όχι

- ΜέΡΑ25: όχι