Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Π.Ο.Ε -Ο.Τ.Α: Πρόγραμμα 47ου ενδιάμεσου συνεδρίου

14/11/2019

47ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NOVOTEL ATHENES» • ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 4-6 • ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 και ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

                         ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

08.30 – 09.30:      Προσέλευση συνέδρων.

09.30 – 10.00:      Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.

10.00 – 10.15:      Εκλογή Προεδρείου.

 10.15 10.30:               Χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα της Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο.

10.30 – 11.15:      Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.

11.15 – 11.30:      Ερωτήσεις - Απαντήσεις.                    

11.30 – 14.30:      Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.

14.30 – 17.30:      Διάλειμμα.

17.30 – 20.30:      Τοποθετήσεις για το Πρόγραμμα Δράσης.

             20.30:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ  του 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

09.30 – 13.30:      Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.

13.30 – 14.00:      Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.

14.00 – 14.15:      Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.

14.15 – 15.00:      Έγκριση Ψηφισμάτων.

              15.00:       ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ