Σαβ, 01 Απρ 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Πλησιάζει ο νέος Διαγωνισμός 160 μόνιμων προσλήψεων μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

26/4/2021

Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, προκειμένου να εκδοθεί η Προκήρυξη για τη διεξαγωγή νέου εισαγωγικού Διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), συγκεντρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με επείγουσα Εγκύκλιο της 23ης Απριλίου, το Υπουργείο ζητά να σταλούν οι ανάγκες των κεντρικών και αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, όσο και των εποπτευόμενων Φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε προσδιοριστεί σε προηγούμενη Εγκύκλιο (του τέως Υπουργού, Τάκη Θεοδωρικάκου, πέρυσι το Δεκέμβριο).

 

Υπογραμμίζεται ότι η περίοδος υποβολής των αιτημάτων για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ’ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική και τα αιτήματα που θα σταλούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Η Εγκύκλιος ειδικά για το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνει ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου θα πρέπει « να αποστείλουν, μαζί με τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, τις ανάγκες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και των εποπτευόμενων φορέων τους ».

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι μόνιμες προσλήψεις με τον νέο Διαγωνισμό θα είναι 160.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε πέρυσι το Νοέμβριο, ορίστηκε ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για τον 28ο εισαγωγικό Διαγωνισμό σε 160 σπουδαστές.

 

Ο AIRETOS παρουσιάζει τα σχετικά έγγραφα:

- H αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/72/οικ. 7320/23.4.2021 Εγκύκλιος

- Η προηγούμενη Εγκύκλιος 

- Η Κοινή Υπουργική Απόφαση