Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων

4/6/2024

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εγκρίθηκε η  επικαιροποιημένη - συνεχιζόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΟΧΕ – ΒΑΑ Στρατηγική ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη “2 γέφυρες + 4 ακτές”» του Δήμου Χαλκιδέων, συνολικού προϋπολογισμού 26.777.461,02 ευρώ και επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», ύψους 24.000.000 ευρώ.

 

Η «Σ.Β.Α.Α.» καθορίστηκε κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, την οποία διενήργησε ο Δήμος Χαλκιδέων και κατέληξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συγκεκριμένη δέσμη έργων και δράσεων, που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα έργα και οι δράσεις που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Άξονας

Ειδικός Στόχος Στρατηγικής

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ

Π/Υ (€)

Δ.Δ.

Άλλη Πηγή Χρηματοδότησης (Ίδιοι Πόροι Φορέα)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (€)

ΤΑΜΕΙΟ

Πρόγραμμα / Πηγή χρηματοδότησης

Ειδικός Στόχος Προγ/τος

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αντικατάσταση Συστήματος Θέρμανσης Σχολικής Μονάδας για Σύνδεση με Φυσικό Αέριο (1ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας)

404.290,00

4.290,00

400.000,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.1.1.2 Αναβάθμιση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

190.736,80

0,00

190.736,80

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.1.1.3 Αναβάθμιση δημόσιας υποδομής προς εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους

1.000.000,00

120.000,00

880.000,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.1.2

1.1.2.1 Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Πυρασφάλειας και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

1.000.000,00

120.000,00

880.000,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.1.2.2 Ευφυές σύστημα Αναβάθμισης Αστικής Κινητικότητας – Μεταφορών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χαλκιδέων

473.060,00

56.767,20

416.292,80

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.1.2.3 Δημιουργία Υποδομής Στέγασης ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

9.000.000,00

1.907.343,75

7.092.656,25

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1 Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος - Ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και Οδ. 28ης Οκτωβρίου

3.530.267,98

0,00

3.530.267,98

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

1.2.2

1.2.2.1 Ανάπλαση, Αναβάθμιση Υποδομών Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας – Περιπάτου & Ποδηλασίας Χαλκίδας

1.329.667,27

159.560,07

1.170.107,20,

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

 

 

 

 

 

 

2α.1

2α.1.1

2α.1.1.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη τοπικού branding προώθησης και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

118.000,00

5.500,00

112.500,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 1.3

2α.1.2

2α.1.2.1 Ανάδειξη – Προστασία Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Φυσικών – Πολιτιστικών Πόρων Χαλκίδας

830.000,00

80.000,00

750.000,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 2.7

2α.1.3

2α.1.3.1 Αποκατάσταση της Οθωμανικής οικίας της οδού Παίδων

998.000,00

0,00

998.000,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

2α.2

2α.2.1

2α.2.1.1 Βελτίωση-Ανακατασκευή Κύριας Συλλεκτήριας Οδού Αρεθούσης (Κόμβος «Δάρινγκ» έως Κόμβος «Αγ. Στεφάνου») Χαλκίδας

1.682.946,97

0,00

1.682.946,97

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

2α.2.1.2 Αναβάθμιση Οδού Αβάντων Χαλκίδας Ήπιας Κυκλοφορίας Πεζοδρόμου - Ποδηλατοδρόμου

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

2α.2.2

2α.2.2.1 Αναβάθμιση – Βελτίωση Κινητικότητας Περιμετρικών Οδών και πλατείας Αγ. Νικολάου Χαλκίδας

2.700.000,00

324.000,00

2.376.000

ΕΤΠΑ

Στερεά Ελλάδα

RSO 5.1

2β.1

2β.1.1

2β.1.1.1 Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Δήμου Χαλκιδέων

146.200,00

0,00

146.200,00

ΕΚΤ+

Στερεά Ελλάδα

ESO 4.11

 

 

 

 

 

 

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1 Κέντρο «Εγγύησης για το Παιδί» Δήμου Χαλκιδέων

420.000,00

0,00

420.000,00

ΕΚΤ+

Στερεά Ελλάδα

ESO 4.12

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Δομές «Κοινωνικών Ιατρείων Αλληλεγγύης (Κ.Ι.Α.)» Δήμου Χαλκιδέων

600.000,00

0,00

600.000,00

ΕΚΤ+

Στερεά Ελλάδα

ESO 4.11

3.2.2

3.2.2.1 Δομή «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑΜεΑ» Δήμου Χαλκιδέων

1.304.292,00

0,00

1.304.292,00

ΕΚΤ+

Στερεά Ελλάδα

ESO 4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στον πίνακα θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης, που θα εκδώσει το αμέσως επόμενο διάστημα η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021- 2027».

 

Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εγκρίνουμε την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων με έργα ύψους 24 εκατ. ευρώ. Προχωρούμε στην έκδοση ειδικής πρόσκλησης, ώστε ο Δήμος να υποβάλλει τους αντίστοιχους φακέλους για να οδηγηθούμε στις εντάξεις των έργων.

 

 Μεταξύ αυτών είναι σημαντικές νέες παρεμβάσεις, όπως:

-       Ανέγερση νέας σχολικής υποδομής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας.

-       Έργα αναβάθμισης της οδού Αβάντων.

-       Έργα αναβάθμισης της πλατείας Αγ. Νικολάου και των περιμετρικών οδών.

Περιλαμβάνονται επίσης και κομβικά, συνεχιζόμενα έργα, όπως

-       Ανάπλαση της κύριας οδικής αρτηρίας Ελ. Βενιζέλου – 28ης Οκτωβρίου – Αρεθούσης.

-       Αποκατάσταση της Οικίας της Οδού Παίδων.

»Σε συνεργασία με τους Δήμους μας, δίνουμε απαντήσεις σε πολεοδομικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και συγκοινωνιακά ζητήματα στις πόλεις της Περιφέρειας μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».