Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παύουν Ποινικές–Πειθαρχικές Διώξεις κατά Αιρετών και Υπαλλήλων

25/2/2020

Νομοθετική παρέμβαση υπέρ Αιρετών και Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, περιλαμβάνει η παρ.2 του αρ.10 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με αυτήν την προσθήκη στο θεσμικό πλαίσιο περί ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού, τερματίζονται ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εις βάρος τους και σχετικές υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο.

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο αρ.112 « Αρμόδια Όργανα – Καταβολή Δόσεων » του ν.4611/2019, σύμφωνα με την οποία:

« Τα αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν υπέχουν ποινικής, πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης για τις οφειλές που ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος Αιρετών και Υπαλλήλων των Δήμων, που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικά σχετιζόμενα με την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθμιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, ΠΑΥΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Εφόσον, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ με πράξη του αρμοδίου οργάνου. »

 

Στην“Αιτιολογική Έκθεση”η Κυβέρνηση δεν αιτιολογεί γιατί κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Στην“Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων”δεν περιλαμβάνεται κάποια συνέπειά της.

Στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ, η διάταξη αυτή δεν υπήρχε.

Στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του Ν/Σ ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έκανε καμία σχετική αναφορά.

Θυμηθείτε,επίσης, για το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο:

- “Αυξάνονται οι Αντιπεριφερειάρχες – Δύο επιπλέον σε κάθε Περιφέρεια” 

- “Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημ.Συμβουλίων θα δουλεύουν ως... εθελοντές!” 

- “Κάθε Δήμαρχος και ένας (τουλάχιστον) Δημοσιογράφος” 

- “Ανατροπή για τους Δημάρχους των μικρών ορεινών Δήμων” 

- “Εκλογές ξανά στις κοινότητες όπου δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι” 

- “Άδειες Προέδρων στις Κοινότητες: Λύνεται το πρόβλημα του Κλεισθένη” 

- “Άμισθοι Σύμβουλοι για Δημάρχους και Περιφερειάρχες” 

- “Αποσπάσεις ΑΙΡΕΤΩΝ που δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης – Ποιες βελτιώσεις φέρνει το Ν/Σ”