Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης για την ανθεκτικότητα

13/11/2021
Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης. Για την επίτευξη της ανθεκτικότητας, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών απαιτείται ενίσχυση των μηχανισμών
συνεργασίας με την κεντρική διοίκηση»
Στην αναγκαιότητα σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στη
διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, καθώς και στη
διαπίστωση ότι οι Περιφέρειες δεν συμμετέχουν στον επιθυμητό βαθμό, στο
σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με τις
αντίστοιχες περιφερειακές αρμοδιότητες, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα
«Αξιολόγηση και Ανθεκτικότητα». Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική
Εταιρεία Αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.
Στόχος της διοργάνωσης ήταν να τονώσει το δημόσιο διάλογο για την αξιολόγηση,
και τον ρόλο της στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, σε μία χρονική
περίοδο όπου πολλά από τα δεδομένα του παρελθόντος αλλάζουν ραγδαία, και
οδηγούν τις κοινωνίες και την οικονομία σε νέους προσανατολισμούς. Η
εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης Δήμητρα Ιωάννου, ευχαρίστησε
θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη συμμέτοχή του στο συνέδριο. Η Κ. Ιωάννου
συνεχάρη τον Γ. Πατούλη και τα στελέχη της Περιφέρειας «για την πολύ αξιόλογη
δουλειά που γίνεται σε σημαντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία και την
ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα κάνοντας αναφορά σε υπηρεσίες όπως το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ τόνισε χαρακτηριστικά ότι μέσα από
τέτοιες δομές φαίνεται η «ουσιαστική εφαρμογή της χάραξης πολιτικής και
στοχοθέτησης βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών ευρημάτων, μια διαδικασία
που δυστυχώς δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στη χώρα μας».
Την εκδήλωση, προλόγισε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Σπυρίδων
Φλογαΐτης και συμμετείχαν εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, ο
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
 
Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, κ. Γιώργος Ζερβός, η Πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κα Παρασκευή
Δραμαλιώτη, ο Ειδικός Γραμματέας υπεύθυνος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου, κ.
Παναγιώτης Αλεξόπουλος, και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές.
Αναγκαία η ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας Κεντρικής Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
Ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του υπογράμμισε ότι για να
μπορέσει η Αυτοδιοίκηση να εφαρμόσει αποτελεσματικά δημόσιες πολιτικές είναι
σημαντικό να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συνεργασίας κεντρικού κράτους και
Αυτοδιοίκησης. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι «οι Περιφέρειες δεν συμμετέχουν στον
επιθυμητό βαθμό, στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών που
σχετίζονται με τις αντίστοιχες περιφερειακές αρμοδιότητες κάτι το οποίο είναι εμφανές
σε πολλούς τομείς. «Ο συντονισμός με την κεντρική κυβέρνηση αντιμετωπίζει
μεγάλες προκλήσεις καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς τυποποιημένες διαδικασίες
σχετικά με τη χάραξη και διάδοση των πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, ούτε κοινά πρότυπα και εργαλεία εφαρμογής και ανατροφοδότησης»,
σημείωσε ο Γ. Πατούλης και πρόσθεσε:
«Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε για την επίτευξη μιας
αποτελεσματικής και αποδοτικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και να εφαρμόσουμε
όλες τις επιστημονικές μεθόδους για το σκοπό αυτό. Κοιτάζοντας το μέλλον,
επισημαίνουμε διαρκώς την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών συνεργασίας με την
κεντρική διοίκηση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των
δημόσιων πολιτικών, ως τον μόνο τρόπο επίτευξης της ανθεκτικότητας».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής αφού επισήμανε ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός για
καλύτερες πολιτικές, υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τις
παγκόσμιες μεγα-τάσεις και να σχεδιάσουμε το μέλλον με πιο συστηματικό τρόπο».
Μάλιστα για να επιτευχθεί ο στόχος μιας διαφορετικές προσέγγισης για την
ανάπτυξη απαιτείται:
 Οικοδόμηση ισχυρής συνεργασίας κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού
επιπέδου
 Εδραίωση διαδικασίας χάραξης πολιτικής μέσω ευρύτερης χρήσης των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
 Ενθάρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
 Προώθηση της καινοτομίας
 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες
Επιπλέον ανέφερε ότι χρειάζεται να αποκτήσουμε ηγετική θέση στον πράσινο και
ψηφιακό μετασχηματισμό και να διασφαλίσουμε μια υγιή και βιώσιμη διαχείριση των
δημοσίων οικονομικών.
Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη σημασία της αξιολόγησης στον
στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.
Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης των παρεμβάσεων που
συνδέονται με τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας.
 
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης είναι ένας επιστημονικός σύνδεσμος που ιδρύθηκε
το 2014, και αποτελεί τον σύνδεσμο των Ελλήνων επιστημόνων που εστιάζουν στα
διάφορα πεδία ειδικοτήτων τους, στην αξία και τα οφέλη της αξιολόγησης, με
αντίστοιχους συνδέσμους στο εξωτερικό. Πρόσφατα δε, ανέλαβε και την προεδρία
του ευρωπαϊκού δικτύου εταιρειών αξιολόγησης. Με τη δράση της, η Ελληνική
Εταιρεία Αξιολόγησης συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας αξιολόγησης
στην Ελλάδα, αλλά και στη στήριξη της διαμόρφωσης αποτελεσματικών δημόσιων
πολιτικών και μεταρρυθμίσεων βασιζόμενων σε αντικειμενικά επιστημονικά
ευρήματα.
Ο Καθηγητής Σ. Φλογαΐτης στην παρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι: Απαιτείται
η έννοια της συνεχούς βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Η αξία δεν προέρχεται από
τη δημόσια εξουσία αλλά από την ανεξάρτητη αξιολόγηση για να στηρίξει τη
βελτίωση και την προώθηση της αλλαγής. Επίσης ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.
Λεωνίδας Χριστόπουλος τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιφέρει αλλαγές
στον τρόπο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και είναι πυλώνας ανθεκτικότητας.
Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα ετήσια βραβεία της ΕΕΑ 2020-2021,
όπου μεταξύ άλλων βραβεύθηκαν η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών.