Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παρατάθηκε η δυνατότητα δωρεών από ΟΤΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ και ΠΕΔ

7/10/2021

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά το άρθρο 45ο του νέου νόμου 4839/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 181/2.10.2021).

Με το συγκεκριμένο άρθρο παρατάθηκε από τη λήξη της μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς η  ισχύς της παρ.6 του αρ.74 του ν.4745/2020 (που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου).

 

Υπενθυμίζουμε ότι στην παρ.6 του αρ.74 του ν.4745/2020, προβλεπόταν πως:

« 6. Με Απόφαση του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου ή των Διοικητικών τους Συμβουλίων, έως και την 30η.9.2021,

- οι Δήμοι και

- οι Περιφέρειες,

- η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),

- η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και

- οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)

δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού

σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους. »

Με το νέο άρθρο 45ο του ν. 4839/2021 λοιπόν, η ισχύς της ανωτέρω διάταξης παρατάθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου.

 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Φ.Ε.Κ.: