Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Παράταση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

11/6/2021

Ο Δήμος Σερρών ενημερώνει τουςΔημότεςμε χαμηλά εισοδήματα, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλώνγια την παράταση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης.

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο όσους έχουν διακοπή ηλεκτροδότησης στην κύρια κατοικία τους έως 31-12-2020, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728-31-5-2021,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να μπορέσει ένας καταναλωτής να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρθρου 36 του  ν.4508/2017 θα πρέπει η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του και να πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα τηςΔημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας &Πολιτισμού στο Διοικητήριο (Κ. Καραμανλή 36, γρ.120), προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

·Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδεια παραμονής

·Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία προς την Επιτροπή (παρέχεται από την υπηρεσία)

·Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ (αριθμό παροχής) που αφορά το ακίνητο που έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών.

·Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτου όλων των μελών του νοικοκυριού

·Δήλωση εισοδήματος φυσικού προσώπου Ε1, του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού

·Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

·Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

Σε περίπτωση ύπαρξης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου το οποίο χρήζει μηχανικής υποστήριξης, πρέπει να κατατεθούν ως πρόσθετα δικαιολογητικά:

·Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ, για νοικοκυριό που περιλαμβάνει στη σύνθεσή του άτομο με αναπηρία 67% και άνω

·Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

·Άλλα δικαιολογητικά που να κατατάσσουν σε κάποια από την ευπαθή ομάδα(αναπηρία, μονογονεϊκότητα , πολυτεκνία, ανεργία κ.α.)

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ορισμένη τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του ΔήμουΣερρών,της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε  στο τηλέφωνο 2321350571 (κ. Αικατερίνη Δούρα).