Πεμ, 25 Φεβ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παρατάσεις για κατά παρέκκλιση Δημόσιες Συμβάσεις λόγω κορωνοϊού

14/1/2021

Ένα χρήσιμο έγγραφο εξέδωσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με αποδέκτες και τα Τμήματα Προμηθειών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Με αυτό ενημερώνει για την παράταση ισχύος των εξαιρετικών ρυθμίσεων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου  που σχετίζονται με τον κορωνοιό.

Πρακτικά έχει συγκεντρώσει και παρουσιάζει σε ένα έγγραφο όλες τις κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις που αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις, θεσπίστηκαν μέσω του πλήθους ΠΝΠ το 2020 λόγω πανδημίας και συνεχίζουν να ισχύουν βάσει πρόσφατων νόμων.

 

Ενδεικτικά, η Αρχή ενημερώνει ότι ο ν.4745/2020, περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το αρ.74 «Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)»: «1. Η παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν.4682/2020 διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021. […]»

 

Επιπλέον, η Αρχή παραθέτει αναλυτικά τις ρυθμίσεις του ν.4764/2020, που αφορούν παράταση μέχρι 31.3.2021 εξαιρετικών ρυθμίσεων ΠΝΠ που σχετίζονται με τον κορωνοϊό:

- αρ.26 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων»

- αρ.27 «Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους»

- αρ.28 «Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού»

- αρ.29 «Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού»

- αρ.30 «Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ»

- αρ.94 «Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων»

- αρ.183 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού»

Περαιτέρω, οι ακόλουθες διατάξεις, αν και δεν αφορούν σε παράταση ρυθμίσεων ΠΝΠ, ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας:

- αρ.31 «Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

- αρ.53 «Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού για τις ανάγκες της Χώρας - Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού»

- αρ.60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού»

 

Η Αρχή, επίσης, ενημερώνει για διατάξεις του ν.4763/2020:

- αρ.160 «Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας - Τροποποίηση του αρ.12 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020»

- αρ.161 «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού»

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, στο αριθμ. 322/13.1.2021 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ