Παρ, 10 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Παράνομες αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων χωρίς τους αιρετούς εκπροσώπους Εργαζομένων

15/11/2019
Έγγραφο στους Συλλόγους – Μέλη της απέστειλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, σχετικά με την παρουσία των αιρετών εκπροσώπων των Εργαζομένων στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

Αναλυτικότερα, ύστερα από ερωτήματα πολλών Συλλόγων-Μελών της, που αφορούν στη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των Εργαζομένων στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ειδικότερα σε θέματα σύστασης - τροποποίησης Ο.Ε.Υ.(Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας) και επιλογής Προϊσταμένωνοργανικών μονάδων, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου (Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), ενημερώνει ότιμετέχουν σ’ αυτά τόσο οι εκπρόσωποι των Μόνιμων Υπαλλήλων (Δημοσίου Δικαίου) όσο και των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

 

« Οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετου και παράνομου αποκλεισμού των αιρετών εκπροσώπων των Εργαζομένων είτε του Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) είτε του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά την συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, συνιστά την συνεδρίαση άκυρη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν παράνομες », υπογραμμίζει με έμφαση η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο ΕΔΩ